Nawigacja

Przedmiotowy system oceniania | Swiat sam nie da sobie rady | Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Kowalowie | TYDZIEŃ EKOLOGICZNY ZORGANIZOWANY W ZS W KOWALOWIE Z OKAZJI DNIA ZIEMI | Eko Uniwersytet dla dzieci | Dzień  Wiosny w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowalowie | Tydzień ekologiczny w Szkole Podstawowej im.Janusza Korczaka w Kowalowie | DZIEŃ MAMY W ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALOWIE | WYCIECZKA DO LASU - | WYCIECZKA DO NOWEGO MŁYNA | SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY | I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM | KAŻDA RODZINA ZAKŁADA STOŁÓWKĘ DLA PTAKÓW | KONKURS PARKI NARODOWE W POLSCE | DZIEŃ SZALONYCH EKSPERYMENTÓW 15.06. 2011R. | WYCIECZKA DO OCHLI -3.06.2011R. | WRÓŻBY ANDRZEJKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALOWIE-30.11.2011. | WIECZÓR FILMOWY W SZKOLE W KOWALOWIE | KONKURS PRZYRODNICZY I KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

Bernadeta Śliwińska nauczyciel przyrody w klasach 4-6

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY ZORGANIZOWANY W ZS W KOWALOWIE Z OKAZJI DNIA ZIEMI

Wzorem lat ubiegłych w ZS w Kowalowie zokazji Dnia Ziemi zorganizowany został Tydzień Ekologiczny, w ramach którego zorganizowano szereg działań proekologicznych. Tydzień rozpoczęliśmy wycieczką do oczyszczalni ścieków.Po lekcjach uczniowie wraz z wychowawcami przeszli ulicami wsi Kowalów z wcześniej przygotowanymi transparentami zwracając uwagę mieszkańców na problem zmniejszania się  wody słodkiej w przyrodzie oraz konieczność jej oszczędzania.Uczniowie przygotowali również plakaty pod hasłem "Woda to zycie,szanuj ją należycie".Kolejny dzień , to dzień natury.  Wtym dniu uczniowie koła ekologicznego SP pod kierunkiem pani Bernadety Śliwińskiej, oraz uczniowie kl II SP pod kierunkiem pani Jolanty Sadowskiej przygotowali apel, na którym gościliśmy burmistrza MiGM Rzepin pana Andrzeja Skałubę, który odpowiedział na pytania młodzieży, dotyczące aktualnego stanu środowiska w naszej gminie.Członkowie koła ekologicznego przygotowali na korytarzu szkolnym wystawę książek i czasopism o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.Gazetkę na temat "Woda to skarb"przygotowała młodzież gimnazjum.Na tablicy "Ekologia dla wszystkich"przygotowana została  wystawa fotograficzna" Krajobraz z wodą w tle". Trzeci dzień, to dzień zdrowia. Uczniowie przygotowali szereg krótkich informacji na temat"Wpływ hałasu, alkoholu, i narkotyków na zdrowie człowieka".Kolejnym punktem tego dnia, była prezentacja pani Ewy Śliwińskiej na temat " Trzymaj formę". Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem.Uczniowie zadawali szereg pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.W tym dniu , na korytarzach szkoły uczniowie zorganizowali stragany ze zdrowa żywnoscią, kyóre cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony zarówno uczniów, rodziców jak i wszystkich pracowników szkoły.Czwarty dzień ,to dzięń ekologa. Członkowie Samorządu Uczniowskiego SP przy wejściu do szkoły rozdawali plakietki z napisem " Uśmiechnij się", zachęcając tym samym do dobrej zabawy. Każda klasa tego dnia przygotowała na wystawę " Cudaka z odpadów".Po 4 lekcji uczniowie pod opieką wychowawców porządkowali wcześniej przydzielone tereny szkoły oraz wsi Kowalów.Ważnym punktem tego dnia był konkurs wiedzy przyrodniczo - ekologicznej. Indywidualnie najlepiej test wiedzy napisali:  Jessica Majos, Dawid Mierzwa, Alan Tyrański, a z gimnazjum Agata czerkies.

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY W ZESPOLE
SZKÓŁ
W KOWALOWIE

ZDJĘCIA


TERMIN :27.04-30.04. 2009r.
UCZESTNICY: - uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas I- III gimnazjum

CEL GLÓWNY : propagowanie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie
Poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
Naturalnego.

CELE : Uczeń:


• Zna podstawowe pojęcia ekologiczne;
• Dostrzega przyczyny degradacji środowiska ;
• Rozumie potrzebę ochrony środowiska;
• Uświadamia sobie, ze jest współodpowiedzialny za stan środowiska naturalnego;
• Potrafi właściwie zachować się podczas prac w terenie;
• Potrafi współpracować w grupie;
• Rozumie potrzebę zagospodarowania surowców wtórnych;
• Rozumie znaczenie wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka;
• Dostrzega zależności stanu środowiska od codziennych czynności i zachowań człowieka wobec przyrody;
• Ocenia swój wpływ na środowisko;
• Potrafi oszczędnie gospodarować dobrami przyrody;
• Uzasadnia konieczność tworzenia obszarów chronionych.
PRZEBIEG IMPREZY

I DZIEŃ – DZIEŃ WODY – KOLOR NIEBIESKI- WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW-GRUPA
BIO-EKO ;
- PRZYGOTOWANIE PRZEZ KAŻDĄ KLASĘ
TRANSPARENTU Z HASŁEM O ZNACZENIU WODY
W PRZYRODZIE ;
- PRZYGOTOWANIE PRZEZ KAZDĄ KLASĘ PLAKATU
NA TEMAT „WODA TO ŻYCIE , SZANUJ JĄ
NALEŻYCIE „
- PRZEMARSZ ULICAMI WSI
Z PRZYGOTOWANYMI TRANSPARENTAMI
ZWRÓCENIE UWAGI MIESZKAŃCÓW NA
PROBLEM ZMNIEJSZANIA SIĘ ILOŚCI I CZYSTOŚCI
WODY W PRZYRODZIE

V

II DZIEŃ –DZIEŃ NATURY – KOLOR ZIELONY
- PO 4 LEKCJI APEL” CHROŃ SWOJE ŚRODOWISKO”
- WYSTĄPIENIE ZAPROSZONEGO GOŚCIA
BURMISTRZA RZEPINA PANA ANDRZEJA SKAŁUBY
- KAŻDA KLASA PRZYGOTOWYJE PROJEKTU NA
JEDEN Z TEMATÓW” WODA, GLEBA, POWIETRZE
. FORMA DOWOLNA, LICZY SIĘ POMYSŁ, NAJLEPIEJ
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA.NAJLEPSZE
PRACE PREZENTOWANE BĘDĄ NA APELU
KOŃCZĄCYM TYDZIEŃ EKOLOGICZNY.UCZNIOWIE
WYRÓŻNIONYCH PRAC OTRZYMAJĄ OCENĘ.
- NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH ODBĘDZIE
SIĘ PREZENTACJA FILMÓW OTEMATYCE
PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ.
- WTSTAWA KSIĄŻEK I CZASOPISM O TEMATYCE
PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ- CELEM
WYSTAWY JEST ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW
RÓŻNYMI ŻRÓDŁAMI INFORMACJI DOSTĘPNYMI
W SZKOLE.
- GAZETKA NA TEMAT „WODA TO SKARB”.
- KAŻDA KLASA DOSTARCZA DO PANI
B. ŚLIWIŃSKIEJ 2 ZDJĘCIA , NIE KARTKI
POCZTOWE NA TEMAT” KRAJOBRAZ Z WODĄ
W TLE”.

III DZIEŃ- DZIEŃ ZDROWIA-KOLOR
POMARAŃCZOWY

NATURA DAŁA CZŁOWIEKOWI BEZCENNE BOGACTWO-ZDROWIE. JEDYNE CZEGO ZAŻĄDAŁA
W ZAMIAN TO ŻYCIE WEDŁUG JEJ PRAW.


- WYGŁASZANIE PRZEZ UCZNIÓW KRÓTKICH
INFORMACJI NA TEMATY „ WPŁYW HAŁASU ,
ALKOHOLU, NARKTYKÓW „ NA ZDROWIE
CZŁOWIEKA.
- PREZENTACJA PROGRAMU „ TRZYMAJ FORMĘ”
PROWADZONEGO W NASZEJ SZKOLE POD
KIERUNKIEM PANI EWY ŚLIWIŃSKIEJ.
NIE WYSTARCZY JEŚĆ, NALEŻY SIĘ ODŻYWIAĆ

- KAŻDA KLASA ORGANIZUJE STRAGAN ZE
ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ- SPRZEDAŻ ZA GROSZE.
DOCHÓD PRZEZNACZONY NA POKARM DLA
RYBEK I ŻÓŁWIA- KUBY Z GABINETU
PRZYRODNICZEGO.IV DZIEŃ- DZIEŃ EKOLOGA-KOLOR ŻÓŁTY

- KAŻDA KLASA MA ZA ZADANIE WYKONAĆ
CUDAKA Z ODPADÓW.
WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH NA
KORYTARZU SZKOLNYM „ CUDA Z ODPADÓW” 1)

- PO 4 LEKCJI KAŻDA KLASA POD OPIEKĄ
WYCHOWAWCY PORZĄDKUJE WYZNACZONY
TEREN ZGODNIE Z WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM
PLANEM

- KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNO-
- PRZYRODNICZEJ - 2 GODZINA LEKCYJNA

- CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROZDAJĄ UCZNIOM I NAUCZYCIELOM
PRZYGOTOWANE PLAKIETKI Z NAPISEM
„UŚMIECHNIJ SIĘ”.V DZIEŃ- DZIEŃ ZIEMI- KOLOR BRĄZOWY

- PREZENTACJA NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW

- ROZSTRZYGNIĘCIE WSZYSTKICH KONKURSÓW
- TRANSPARENT
- PLAKAT „ WODA TO ŻYCIE , SZANUJ JĄ
NALEŻYCIE”
- PROJEKT „WODA, GLEBA, POWIETRZE”.
- WYNIKI KONKURSU PRZYRODNICZO-
- EKOLOGICZNEGO
- ZBIÓRKA PIENIĘDZY ZE SPRZEDAŻY ZDROWEJ
ŻYWNOŚCI.
- KONKURS FOTOGRAFICZNY” KRAJOBRAZ Z
WODĄ W TLE
NA ZAKOŃCZENIE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ,
ROZDANIE DYPLOMÓW I ODŚPIEWANIE HYMNU
EKOLOGICZNEGO NASZEJ SZKOŁY.


Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Kowalowie
    ul. Rzepińska 10
  • 095 7599 324

Galeria zdjęć